Ważny dzień dla akcjonariuszy Orlenu Ruszają rekordowe wypłaty Biznes w INTERIA.PL

dywidenda orlen 2022 kiedy wypłata

W tym roku wysokość wypłat będzie rekordowa. To efekt wysokich zysków spółki z ubiegłego roku. Według najnowszych wyników finansowych grupy, Orlen także w 2023 roku notuje zyski, ale jego przychody są niższe, niż można się było spodziewać.

dywidenda orlen 2022 kiedy wypłata

Rada nadzorcza Wawelu, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu oraz rekomendacją komitetu audytu, rekomenduje WZ wypłatę dywidendy na poziomie 35 zł za akcję z zysku 2023 roku – poinformowała spółka w komunikacie. W ubiegły czwartek, na tydzień przed wypłatą dywidendy, Orlen opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał roku. Podano, że grupa Orlen osiągnęła w drugim kwartale ponad 4,5 mld zł zysku – o 0,9 mld zł więcej, niż rok wcześniej. Zysk za całe pierwsze półroczne wyniósł 13,6 mld zł (przy ponad 6,5 mld zł rok wcześniej).

Rekordowe marże i zyski Orlenu. Oto dlaczego państwowy koncern zarobił tak dużo

Zarząd PKN Orlen zaproponował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za 2022 r. W wysokości 5,5 zł na akcję – podała w czwartek spółka w komunikacie. CD https://www.fx770.net/recenzja-traderprof-2021-real-posts-by-traderprof-oceny-klientow-2021-prawdziwe-opinie-klientow/ Projekt odnotował 481,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. Wobec 346,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

dywidenda orlen 2022 kiedy wypłata

Technologiczna grupa wypracowała solidne zyski. Do akcjonariuszy może popłynąć ponad 35 mln zł. Obajtek poinformował też, że Orlen nadal będzie stosować politykę dywidendową, aby być atrakcyjną firmą dla akcjonariuszy, co pozwoli na zdobywanie kapitału na dalsze inwestycje. Rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN Orlen, które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Dywidenda i zmiana nazwy. WZ PKN Orlen podjęło decyzję

Inwestycje rzędu 320 miliardów zł do 2030 r., w tym 120 miliardów zł na inwestycje w zieloną energię. Orlen planuje też osiągnąć moce przerobowe rafinerii w grupie do około 42 mln ton ropy naftowej rocznie. Jak dodano w komunikacie, oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady o 49 proc. Rekomendację zarządu poparło 99,9 proc. Głosujących akcjonariuszy, reprezentujących 74 proc. Pierwszy kwartał roku jest bliski końca, a inwestorom powoli zacznie udzielać się świąteczna atmosfera.

  1. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
  2. W wysokości 5,50 zł na jedną akcję i 6,4 miliarda zł w sumie.
  3. Dzięki niej możliwe jest obserwowanie innych inwestorów, przeglądanie ich najważniejszych statystyk, składu portfela oraz otrzymywanie powiadomień o ich najnowszych transakcjach.

Taki scenariusz nie był jednak zaskoczeniem dla rynku. Firma XTB ruszyła z zapowiadaną wcześniej usługą social. Dzięki niej możliwe jest obserwowanie innych inwestorów, przeglądanie ich najważniejszych statystyk, składu portfela oraz otrzymywanie powiadomień o ich najnowszych transakcjach. Rzeszowska grupa mimo zawirowań geopolitycznych spodziewa się dobrego roku. Jej portfel zamówień jest znacząco wyższy niż rok temu.

Ważny dzień dla akcjonariuszy Orlenu. Ruszają rekordowe wypłaty

Zgodnie ze strategią PKN Orlen do 2030 r., polityka dywidendowa zakłada, że całkowita dywidenda jest określana co roku, zależy od wyników koncernu, jest na poziomie 40 proc. Skorygowanych przepływów pieniężnych i nie może być mniejsza niż dywidenda bazowa. Dywidendę bazową określono w strategii na 4 zł na akcję w 2023 r., i ma ona rosnąć o 0,15 zł co roku począwszy od 2023 Dow Jones Today r. Zarząd PKN Orlen rekomenduje przeznaczenie na dywidendę z zysku w 2021 roku 1,49 mld zł, do daje 3,5 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Czerwcowe walne zgromadzenie zgodziło się na tę wysokość. Przystało tym samym, by z zysku netto spółki za 2022 rok – w wysokości blisko 27,3 mld zł – na wypłatę dla akcjonariuszy przeznaczyć prawie 6,4 mld zł.