Projekt

Priče, narativi i pripovijedanje zauzimaju središnje mjesto u svim kulturama. Priče nam pomažu predočiti i shvatiti vlastitu povijest, zajednicu, generacije, kao i usmenu predaju i njenu važnost za očuvanje naslijeđa. Priče oblikuju sliku drugih naroda o nama, ali i to kako vidimo sami sebe. Hrvatska, Srbija i Rumunjska imaju zajedničku povijest obilježenu konfliktima, promjenom granica i totalitarnih režima. Sve tri zemlje nisu još uspjele uspostaviti nove narative koje bi ih udaljile od negativnih stereotipa koje ih određuju, pogotovo u zapadnoeuropskim zemljama. Narative post-konfliktnih identiteta posebno je teško mijenjati. Očito je da trebamo nove priče, priče koje ističu humanost i zalaganje za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj i Rumunjskoj. U 2020. i 2021.

Rijeka, Timișoara i Novi Sad bit će europske prijestolnice kulture. Ta je titula pomogla mnogim gradovima (posebno onima u tranziciji) promijeniti ili preoblikovati njihove dotadašnje narative. Ovaj projekt nastoji razmotriti veze između urbanih narativa i urbanih sredina na interdiciplinaran način: mapiranjem novih izvora (urbane priče, mitovi itd.) i dijeljenjem vizija, podataka i aktivnosti tim će se gradovima omogućiti pričanje novih priča. Gradovi će, tako, istražiti zajedničko naslijeđe i priče koje ih povijesno povezuju. Taj će pristup omogućiti više perspektiva i pomoći nam u drukčijem iščitavanju naših gradova kao i novom promišljanju naših dosadašnjih predrasuda i nametnutih stavova. 

Projekt se sastoji od istraživačkog, edukativnog i umjetničkog dijela. Istraživački dio projekta bavit će se proučavanjem urbanih narativa putem uključivanja zajednice, edukativni dio bit će usmjeren na razvoj novih vještina i tehnika pripovijedanja (storytelling) koje će pomoći stvoriti nove modele korištenja tih narativa, dok će se umjetnički dio baviti kreativnim načinima njihove transnacionalne promocije. 

U svakoj zemlji projekt počinje četveromjesečnim istraživačkim razdobljem. Nekoliko istraživača/ica u svakom gradu istražit će urbane narative i njegove skrivene identitete prikupljanjem arhivskih fotografija, priča, legendi, i drugog nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Materijali će se prikupljati većinom od stanovnika/ca grada putem uključivanja zajednice (društvene mreže, interaktivna online platforma, javni pozivi, intervjui itd.) te putem istraživanja u muzejima i arhivima. Sva prikupljena građa kasnije će služiti kao inspiracija za gradnju identiteta putem storytellinga i kreativnog stvaralaštva.

U drugoj će fazi projekta, na petodnevnoj radionici koja će se održati u sva tri grada, profesionalni pripovjedači (storytellers) iz Italije toj vještini podučiti deset lokalnih pripovjedača. Nakon radionice održat će se zajednički sedmodnevni rezidencijalni program u Srbiji (na Fruškoj Gori, u blizini Novog Sada) s ciljem daljnjeg rada na narativima i stvaranja urbanih povijesno-sentimentalnih oznaka i simbola. Umjetnici/e iz Francuske, Italije, Slovenije i Srbije radit će sa sudionicima/cama iz raznih zemalja na mogućim primjenama i korištenjima najzanimljivijih priča (poput ilustracija, dizajna, fotografija i suvenira ne bi li stvorili urbane povijesno-sentimentalne oznake i simbole.

Treća će se faza projekta fokusirati na transnacionalnu promociju između partnerskih zemalja putem izložbe, publikacije, dokumentarnog filma i interaktivne online platforme kao glavnih rezultata projekta. Izložba će se sastojati od kombinacije fotografija i podataka te audio i video priča. Svaki će grad izdati vlastitu publikaciju s prikupljenim pričama. Deset najboljih priča bit će objavljene u turističkoj brošuri. Video dokumentarac će predstaviti proces realizacije projekta, a online storytelling platforma će poslužiti kao jedna od metoda prikupljanja priča i promocije istih na internacionalnoj razini, a ostat će dostupna i aktivna i nakon završetka projekta.