Projekat

Priče i narativi su ključni aspekti svih kultura. Priče nas povezuju sa našom istorijom, zajednicom, jezikom i tradicijom. Narativi igraju bitnu ulogu u tome kako nas druge nacije vide i kako mi vidimo sebe. Hrvatska, Srbija i Rumunija dele zajedničku istoriju koju su obeležili sukobi, promene granica i totalitarni režimi. Ove tri zemlje još uvek nisu uspele da kreiraju nove narative koji bi ih udaljili od negativnih stereotipa  koji ih definišu, naročito u zemljama Zapadne Evrope. Post-konfliktne narative teško je promeniti. Potrebne su nam nove priče, priče koje ističu diskurs mira, interkulturnog dijaloga i ljudskih prava u Srbiji, Hrvatskoj i Rumuniji. U naredne dve godine, Rijeka (Hrvatska), Temišvar (Rumunija) i Novi Sad (Srbija) biće Evropske prestonice kulture u 2020. i 2021.

Ove titule koristili su mnogi gradovi (naročito oni u tranziciji) da promene ili preoblikuju svoje postojeće narative. Cilj ovog projekta je upravo da istraži uticaj koji na razvoj identiteta gradova imaju njihovi narativi. Projekat se bavi mapiranjem novih resursa (urbane priče, mitovi, itd) koji će omogućiti Rijeci, Novom Sadu i Temišvaru da ujedine vizije, znanja i iskustva i predstave nove priče. Gradovi će takođe istražiti zajedničko nasleđe i priče koji ih ujedinjuju kroz istoriju. Ovaj pristup će omogućiti višestruku perspektivu i omogućiti da svoje gradove tumačimo malo drugačije, kao i da promislimo o svojim predrasudama i stereotipima.. Ovaj projekat sadrži istraživački, edukativni i umetnički deo. Tokom istraživačkog dela radiće se na istraživanju urbanih narativa kroz uključivanje zajednice, edukativni deo baviće se razvijanjem novih veština i pripovedačkih tehnika da bi se obezbedio model upotrebe ovih narativa, a umetnički deo baviće se kreativnim načinima njihove transnacionalne promocije.

Projekat će početi četvoromesečnim istraživačkim periodom u svakoj zemlji. U svakom partnerskom gradu, nekoliko istraživača će ispitivati urbane narative i skrivene identite skupljajući priče, legende, fotografije iz arhiva, kao i drugo nematerijalno kulturno nasleđe. Materijali će uglavnom biti sakupljani od građana kroz rad u zajednici (preko društvenih mreža, interaktivnih onlajn platformi, otvorenih poziva, intervjua, itd) kao i u muzejima i arhivima. 

U drugoj fazi projekta, profesionalni pripovedači iz Italije obučiće 10 lokalnih pripovedača u svakom gradu kroz petodnevnu radionicu storitelinga. Nakon radionica, biće organizovana sedmodnevna zajednička umetnička rezidencija u Srbiji (na Fruškoj Gori u blizini Novog Sada) sa ciljem daljeg razvijanja narativa kroz umetnički pristup. Umetnici iz Francuske, Italije, Slovenije i Srbije radiće s učesnicima iz svih zemalja na mogućim primenama i upotrebama zanimljivih priča (kroz ilustracije, dizajn, fotografije i suvenire da bi stvorili urbane simbole).

Treći deo projekta će se fokusirati na transnacionalnu promociju između partnerskih zemalja. Izložba, štampani materijal, dokumentarac i interaktivna onlajn platforma biće glavni proizvodi. Izložba će biti kombinacija tekstova, fotografija sa audio i vizuelnim materijalima. Priče iz sva tri grada biće objavljene u tri publikacije. Deset najboljih priča iz svakog grada biće objavljene kao brošura za turiste. Video dokumentarac predstaviće proces realizacije projekta. Onlajn pripovedačka platforma biće alat za prikupljanje i promovisanje priča na internacionalnom nivou i ostaće otvorena i aktivna i nakon završetka projekta.