NOVI SAD: PRIČE / PUBLIKACIJA / IZLOŽBA / AUDIO ŠETNJA

Priče, narativi i pripovedanje su ključni aspekti svih kultura. Priče daju ljudima osećaj istorije, zajednice, generacija, osetljivost za govoreni jezik i njegov značaj za tradiciju.

Cilj ovog projekta bio je da istraži uticaj koji na razvoj identiteta gradova imaju njihovi narativi. Projekat je mapirao nove resurse (urbane priče, mitove, itd), a Rijeka, Novi Sad i Temišvar ujedinili su vizije, znanja i iskustva i predstavili publici nove priče. 

Gradovi su istražili zajedničko nasleđe i priče koji ih ujedinjuju kroz istoriju kroz više različitih medija, od štampane publikacije, brošure, multimedijalne izložbe do audio šetnje i digitalne mape grada.

/ PRIČE:

Tokom četiri meseca istraživanja različitih slojeva istorije Petrovaradina, istraživači Sanja Macut Milovan, Darjuš Samii i Vladimir Mitrović sakupili su više od 40 različitih priča koje je podgrađe Petrovaradinske tvrđave dugo krilo. Do priča su dolazili različitim istraživačkim tehnikama, od razgovora sa zajednicom do pregleda dostupne arhive.

/PUBLIKACIJA:

Od sakupljenih priča nastala je publikacija “Knjiga o Petrovaradinu” sa idejom da sakupimo i sačuvamo od zaborava jedan deo istorije Petrovaradina. Neke njene stranice govore o prostorima, događajima i pojavama, a neke o ličnostima koje su obeležile Petrovaradin. Shodno tome, knjiga sadrži tri glavna poglavlja – Prostor, Pojave i Ljudi.

Putujući kroz složene slojeve istorije ovog prostora, naši istraživači – istoričari, istoričari umetnosti i novinari, uključili su u proces prikupljanja i pisanja knjige podatke iz postojeće literature o Petrovaradinu, arhivskih i novinskih izvora, kao i autentične priče iz svakodnevnog života njegovih stanovnika. 

odlomak iz “Knjige o Petrovaradinu”, priča: Kako je voz prolazio kroz Podgrađe

/ IZLOŽBA:

Građa sakupljena u istraživačkom periodu bila nam je polazna tačka i za osmišljavanje multimedijalne izložbe “Priče iza gradova (Novi Sad, Rijeka, Temišvar)” čiji koncept je razradila Efemera kolektiv iz Novog Sada. Izložba je bila putujuća i organizovana je u sva tri grada.

Deo postavke novosadske izložbe “Priče iza gradova (Novi Sad, Rijeka, Temišvar)

Polazeći od pitanja „𝐍𝐚 𝐤𝐨𝐣𝐢 𝐧𝐚𝐜̌𝐢𝐧 𝐢𝐳𝐥𝐨𝐳̌𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐜̌𝐮?“, ova izložba na nekoliko nivoa istražuje pojam prostornog konstrukta – konstrukta kao grada satkanog od narativa, konstrukta kao ideja o Novom Sadu, Rijeci i Temišvaru koje se posredno grade naslojavanjem priča i iskustava koje nudi izložba, i najzad, konstrukta kao njenog specifičnog, fiktivnog narativnog sloja, koji nastaje u preklapanju, suočavanju i povezivanju priča, motiva i prostora sva tri grada.

Deo postavke novosadske izložbe “Priče iza gradova (Novi Sad, Rijeka, Temišvar)

Otvarajući time percepciju ka potencijalima kreativne reinterpretacije teksta, ovim konceptom smo dopustili sebi da odemo i korak dalje – ka nepostojećem, novom, četvrtom gradu, koji je istovremeno i imaginaran i zasnovan na napisanim pričama. Trajno ih pozicionirajući u granično područje između imaginarnog i stvarnog, nadamo se da će prostorni konstrukti predstavljeni kroz ovu izložbu tek istinski početi da žive i da se transformišu kroz svoju publiku.

/BROŠURA:

Brošura “Priče iza gradova” na jednom mestu okuplja najzanimljivije priče iz sva tri grada – Novi Sad, Rijeka, Temišvar)

isečak iz brošure
isečak iz brošure

/AUDIO ŠETNJA:

Poseban dodatak mutlimedijalnim izložbama bile su audio šetnje, autora Attile Antala. Audio šetnja u jednoj dramaturškoj i zvučnoj celini odjedinjuje priče iz sva tri grada i od njih pravi četvrti imaginarni grad. 

Narator novosadske audio šetnja je Aleksa Nenadov.